De Vereniging

‘De Ezelvriend’ is een vereniging van en voor mensen uit alle lagen van de bevolking die voor hun hobby één of meerdere ezels houden.
Maar ook voor mensen die zelf geen ezel (kunnen) houden maar wel dezelfde liefde en interesse hebben voor de ezel.

De vereniging heeft zich tot taak gesteld te streven naar een verbetering van het in Nederland aanwezige ezelbestand. Dit doet zij onder andere door het geven van voorlichting aan (aspirant) ezelhouders en andere geïnteresseerden.
Verder organiseert de vereniging ezeldagen en wandelingen met ezels:
•Een ezeldag is een samenkomst van ezels met hun baasjes op een van tevoren aangegeven plaats. Er kan op zo’n dag een (demo-)keuring plaatsvinden. Verder zijn er spelletjes met ezel en kind, een hindernisbaan, een ezellunch etc.
•Een wandeling wordt georganiseerd door een lid van de vereniging in zijn of haar woonomgeving, waar we er dan de hele dag met onze ezels op uittrekken.

Lidmaatschap

De contributie bedraagt per kalender jaar € 30,00.
Het verenigingsblad “Ezelsoor” verschijnt 6 maal per jaar en is bij het contributiegeld inbegrepen.

Heeft u nog vragen dan staan onze voorzitter of secretaris u graag te woord. Zie Bestuur

https://www.de-ezelvriend.nl/stake-vpn-how-to-play-at-stake-com-in-the-us-uk