Koliek bij paarden en ezels

Koliek hij paarden en ezels is de verzamelnaam voor symptomen die geassocieerd worden met buikpijn. Enkele zeer herkenbare symptomen zijn onder andere het schrapen met de voorbenen, zweten, niet willen eten, naar de buik kijken en rollen. Bij een eventueel vermoeden van koliek is het noodzakelijk om direct de dierenarts te waarschuwen.

Vormen van koliek.

De meest voorkomende vormen van koliek zijn krampkoliek, gaskoliek en verstoppingskoIiek. Bij krampkoliek trekken de spieren van de darmen samen. Krampkoliek kan onder andere worden veroorzaakt door verandering van het weer, de overgang van hooi naar vers gras, het drinken van te koud water en het teveel eten tijdens langs reizen.
Krampkoliek is de eenvoudigste en minst gevaarlijke vorm van koliek.

Gaskoliek ontstaat als gevolg van gasophoping in de darmen voor bijvoorbeeld bedorven voer, jong gras, maar ook door een te geringe beweeglijkheid van de darmen. Deze vorm van koliek kan zeer pijnlijk zijn en geeft vaak heftige symptomen.
Verstoppingskoliek is meestal het gevolg van het te veel eten van stro.

Op zich zijn alle vormen van koliek, mits u er op tijd een dierenarts bijhaalt, goed te behandelen. echter niet altijd met succes.Voor een deel moeten bepaalde koliekvormen opgelost worden middels een chirurgische ingreep. Maar ook dat betekent niet altijd een goede afloop.

Een buik vol zand

Sommige paarden en ezels krijgen grote hoeveelheden zand binnen. Zand wordt echter niet verteerd en niet volledig uitgescheiden. Het hoopt zich op in de darmen, waar het de opname van voedingsstoffen belemmert en de darmwand heschadigL Zandophoping leidt tot diarree, gewichtsverlies en uiteindelijk tot (terugkerende) koliek.

Psylliumzaad

Meer en meer dierenartsen zijn ervan overtuigd dat de bindende werking van psylliumzaad daadwerkelijk helpt hij de afvoer van zand in het maag-darmkanaal.
Psvlliumzaad is een 100% natuurlijke vezel die het vocht in de darmen bindt en verandert in een gelei-achtige massa. Hierdoor heeft het een tweeledige werking. Ten eerste stimuleert het de werking van de darmen, waardoor het paard beter in staat is het zand af te voeren. Daarnaast zorgt psyllium voor een gelei-achtige plakkerige massa in de darmen. Het in de darmen achtergebleven zand hecht zich hieraan en wordt zo mee afgevoerd.
Psylliumzaad blijkt het beste effect te hebben als u een kuur van 7 dagen geeft. Deze kuur kunt ii eens per maand herhalen. Bij dagelijks gebruik gedurende langere tijd wordt het effect op de darmwerking minder. De darmen wennen aan de darminhoud en worden er na verloop van tijd minder door gestimuleerd.
Psyllium wordt
al enige jaren gebruikt bij paarden en ezels die zand eten en er zijn absoluut geen bijwerkingen van bekend. U kunt psylliumzaad met gerust hart uit voorzorg geven.