Lidmaatschap.

Iedereen die geïnteresseerd is in ezels, kan lid worden van onze vereniging.
De contributie bedraagt € 30,00 per jaar. Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Na ontvangst van de contributiegelden, ontvangt u de algemene informatie en wordt u officieel geregistreerd als lid. U ontvangt zes keer per jaar het verenigingsblad ‘Ezelsoor’.

Gelieve het bedrag over te maken op
bankrekeningnummer 42.80.05.624
N.B.  voor betalingen vanuit het buitenland:

IBAN nr. NL79ABNA0428005624
SWIFT/BIC code ABNANL2A
ABN – AMRO

Burchtstraat 17
4501 BH Oostburg

U ontvangt dus géén acceptgiro.

Indien er sprake is van lidmaatschap, verklaart hij/zij zich te zullen houden aan de statuten en het huishoudelijk reglement, welke opvraagbaar zijn bij het secretariaat.

Enthousiast geworden?

Stuur dan een mailtje
met als onderwerp :Lidmaatschap naar:

a.e.m.herremans@planet.nl

Met  deze gegevens:

Naam:
Voornaam:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Land:
Telefoon:
GSM:
Emailadres:

Stalnaam:
Aantal ezeltjes:

Bedankt namens ‘De Ezelvriend’